ﺩﻋﺎﯼ ﭘﺪﺭ و ﻣﺎﺩﺭ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻋﻘﺪ :
ﺍﻳﺸﺎﺍ... ﺑﻪ ﭘﺎﯼ ﻫﻢ ﻣﻨﻔﺠﺮ ﺑﺸﻴﻦ :))یه روز یه نفر میره پرنده فروشی میگه: این طوطی چنده؟
فروشنده: میگه 2 میلیون!

طرف میگه: مگه چی بلده؟؟؟؟
فروشنده:دیوان حافظ !

طرف میبینه یه طوطی دیگه هست میگه: این چنده؟
فروشنده: 3 میلیون

طرف میگه: چه خبره باباااا ؟؟؟؟
فروشنده:این مثنوی معنوی بلده با دیوان حافظ

طرف میبینه اون بالا یه طوطی لاغر مردنی پرش ریخته داره می میره. میگه: اون چند؟ فروشنده میگه: 5 میلیون !!!!
طرف میگه: مرتیکه چه خبره این چیا بلده؟؟!!!
فروشنده: میگه نمیدونم والا فقط میدونم این 2 تا بهش میگن استاد!زلذئنب یبلتدظنبط یبتلذظدنبتذرظبر پذیبرمنظطد ینت قیلدینلدی
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
سخنی گهربار از یکی از دانشمندان فقط بنده خدا فراموش کرده بوده alt+shift رو بگیره


ﻏﻀﻨﻔﺮﻣﯿﺮﻩ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﺑﻮﻧﺎﯼ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺷﺘﺮ ﻣﯿﺰﻧﻪ !.
ﯾﻪ ﻋﺮﺏ ﺷﺘﺮﺵ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯿﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﮑﺸﻮﻧﻪ ﺗﻮ ﺗﻌﻤﯿﺮﮔﺎﻩ ﺑﻪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺁﻗﺎ ﺷﺘﺮﻡ ﺭﺍﻩ ﻧﻤﯿﺮﻩ ﺩﺭﺳﺘﺶ ﮐﻦ !. ...
ﻏﻀﻨﻔﺮ ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮﺩﺵ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺻﮕﺮ ﺷﻮﺗﻮﺭ ﺁﮔﺎ ﺭﻭ ﺑﺒﺮ ﺭﻭ ﭼﺎﻝ ... ﺍﺻﻐﺮ ﺷﺘﺮﻭ ﻣﯿﺒﺮﻩ ﺭﻭ ﭼﺎﻝ ، ...
ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﺗﻮ ﺕ* ﺥ* ﻡ* ﺍﯼ ﺷﺘﺮﻩ ، ﺷﺘﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﻓﺸﻨﮓ میدوهه ﻣﯿﺮﻩ !...
ﻋﺮﺏ ﻣﯿﮕﻪ : ﺣﺎﻻ ﭼﻄﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺷﺘﺮﻡ ﺑﺮﺳﻢ؟
ﻏﻀﻨﻔﺮﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺻﮕﺮ ﺁﮔﺎﺭﻡ ﺑﺒﺮ ﺭﻭﭼﺎﻝ !...
ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺑﻪ از ترسش مثل سگ ﻣﯿﺪﻭﻩ میره ﺑﯿﺮﻭﻥ .
ﺑﻌﺪ ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺻﮕﺮﭘﻮﻟﺸﻮ ﺩﺍﺩ؟
ﺍﺻﻐﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﻧﻪ ﺍﻭﺳﺘﺎ. ﻏﻀﻨﻔﺮ ﻣﯿﮕﻪ : ﺍﺻﮕﺮ ﺑﺮﻭ ﺭﻭ ﭼﺎﻝ !!!!


طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،

تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1392 | 09:26 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات
 
ﻣﺎﻝِ ﻣﺎ ﺧﺎﺭ ﺩﺍﺷﺖ؟
.
.
.
[ﺍﺱ ﺍﻡ ﺍﺱ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﻧﮋﺍﺩ ﺑﻪ ﺍﻭﺑﺎﻣﺎ]
در قرون وسطی کشیشان، بهشت را به مردم می فروختند و مردمان نادان هم با پرداخت پول، قسمتی از بهشت را از آن خود می کردند . . .
فرد دانایی که از این نادانی مردم رنج می برد دست به هر عملی زد نتوانست مردم را از انجام این کار احمقانه باز دارد تا اینکه فکری به سرش زد. به کلیسا رفت و به کشیش مسئول فروش بهشت گفت:
- قیمت جهنم چقدره؟
کشیش تعجب کرد و گفت: جهنم؟!
مرد دانا گفت: بله جهنم.
کشیش بدون هیچ فکری گفت:
۳ سکه
مرد فوری مبلغ را پرداخت کرد و گفت: لطفا سند جهنم را هم بدهید.
کشیش روی کاغذ پاره ای نوشت: سند جهنم
مرد با خوشحالی آن را گرفت از کلیسا خارج شد. به میدان شهر رفت و فریاد زد:
- ای مردم! من تمام جهنم را خریدم و این هم سند آن است. دیگر لازم نیست بهشت را بخرید چون من هیچ کسی را داخل جهنم راه نمی دهم...!


کلامی از شیخ بهایی:

آدمی اگر پیامبر هم باشد از زبان مردم آسوده نیست، زیرا:
اگر بسیار کار کند، میگویند احمق است !
اگر کم کار کند، میگویند تنبل است !
اگر بخشش کند، میگویند افراط میکند !
اگر جمع گرا باشد، میگویند بخیل است !
اگر ساکت و خاموش باشد، میگویند لال است !
اگر زبان آوری کند، میگویند وراج و پر گوست !
اگر روزه برآرد و شبها نماز بخواند، میگویند ریا کار است !
و اگر نکند، میگویند کافر است و بی دین !
لذا نباید بر حمد و ثنای مردم اعتنا کرد
و جز از خداوند نباید از کسی ترسید.
پس آنچه باشید که دوست دارید.
شاد باشید، مهم نیست این شادی چگونه قضاوت شود.طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،

تاریخ : سه شنبه 9 مهر 1392 | 09:10 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات
ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﮔﺎﻭ ﭘﺎﺵ ﻣﯿﺸﮑﻨﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻪﮐﺸﺎﻭﺭﺯ
ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﺎﺭﻩ .
ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﻣﯿﮕﻪ ﺍﮔﻪ ﺗﺎ 3 ﺭﻭﺯ ﮔﺎﻭ ﻧﺘﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﭘﺎﺵ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ ﮔﺎﻭﺭﻭ
ﺑﮑﺸﯿﺪ
ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺍﯾﻨﻮ ﻣﯿﺸﻨﻮﻩ ﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﮔﺎﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮﮔﺎﻭ
ﻫﯿﭻ ﺣﺮﮐﺘﯽ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ...
ﺭﻭﺯ ﺩﻭﻡ ﺑﺎﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪﻭ ﺑﺪﻭ ﻣﯿﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﮔﺎﻭ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ
ﺑﻠﻨﺪ ﺷﻮ ﺭﻭ ﭘﺎﺕ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎﺯ ﮔﺎﻭ ﻫﺮ ﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ
ﺭﻭ ﭘﺎﺵ
ﺭﻭﺯ ﺳﻮﻡ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻣﯿﺮﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻦ ﭘﺎﺷﯽ ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ
ﺗﻤﻮﻡ ﺑﺸﻪ ﻧﺘﻮﻧﯽ ﺭﻭ ﭘﺎﺕ ﻭﺍﯾﺴﯽ ﺩﺍﻣﭙﺰﺷﮏ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﯽ .
ﮔﺎﻭ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺯﻭﺭ ﭘﺎ ﻣﯿﺸﻪ ... ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﮐﺸﺎﻭﺭﺯ ﻣﯿﺮﻩ ﺩﺭﻃﻮﯾﻠﻪ ﻭ
ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ ﮔﺎﻭ ﺭﻭ
ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﻩ ﺟﺸﻦ ﻣﯿﮕﯿﺮﯾﻢ ...ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﯿﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺍﺧﻼﻗﯽ :

ﺧﻮﺩﺗﻮ ﻧﺨﻮﺩ ﻫﺮ ﺁﺷﯽ ﻧﮑﻦ!طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،

تاریخ : یکشنبه 10 شهریور 1392 | 03:13 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات
.
کاربردی ترین چیزی که من از کتاب علوم دوران مدرسه یاد گرفتم اینه که

وقتی در ترشی یا مربا باز نمیشه, بگیرمش زیر آب گرم !!:دی

.

.

.
یکی از بدترین لحظه های زندگی وقتیه که فیلم رقصیدنت رو توی جمع نگاه می کنی

.

.

.
تا حالا دقت کردین

وقتی یه نفر شمارو دعوت به دیدن یه فیلمی که قبلا خودش دیده میکنه

تو مدت فیلم یه جوری نگاتون میکنه که انگار خودش فیلمو ساخته؟!!!

.

.

.

ما بچه بودیم یه بازی بود به نام :

«همه ساکت بودند ناگهان خری گفت» …

صد برابر پلی استیشن ۳ لذت داشت !

.
.

.

تا حالا دقت کردین چقدر حرص آوره که سر غذا

دقیقا اون چیزی رو بر میدارن که تو کلی تو ذهنت واسش نقشه کشیده بودی
.

.

.

امروز رفتم از دستگاه خودپرداز پول بگیرم مبلغ رو زدم ۵۰۰۰۰ تومان .

یه ده هزار تومنی داد! سه تا پنج هزار تومنی داد!

پنج تا دو هزار تومن داد! پونزده تا هزاری!

یه لحظه دلم واسه دستگاه سوخت،نزدیک بود پولو برگردونم تو دستگاه!

طفلی خودشو کشت ۵۰ تومن منو جور کرد!

.

.

.
دقت کردین !؟

احتمال اینکه جهتی که یو اس بی رو تو بار اول وصل میکنی درست باشه یک در میلیونه
.

.

.

یه ضرب المثل چینی است میگه:

تا ایران هست بازیافت چرا؟!؟

.

.

.
رئیس جیست!؟ :

فردی که وقتی شما دیر به سر کار می‌روید خیلی زود می‌آید

و زمانی که شما زود به اداره می‌روید یا دیر می‌آید و یا مرخصی است …!

.

.

.
از این طرح هزاران لبخند که هیچی به ما نرسید.

حالااگه یه طرح هزاران فحش بذاره

من یه نفری همه رو برنده میشم !

.

.

.
تو گذشته میگفتن پزشک محرمه..

کم کم عکاس و فیلم بردار هم محرم شدن

حالا هم که دى جى و گروه موسیقى محرم شدن

اینجور که من فهمیدم الان فقط داداشاى عروس و دوماد نامحرمن!

.

.

.

آنقدر بدم میاد ازاینایی که از سادگی و صداقت بچگیامون سواستفاده می کردن

و حرف می کشیدن ازمون!

الان که بزرگ شدم میفهمم چه مسائل فوق سری ای رو لو دادم !!!

.

.

.
یه سری استکان هست آدم میخواد چای بخوره دماغش میره تو استکان :|

مهندسین یه فکری به حالش کنین ، خعلی رو مخه !


.

.

.

چه لحظه باشکوهی بود اون لحظه..!

وقتی معلم میبردمون پا تخته ازمون درس بپرسه وسطش زنگ می خورد..!

.

.

.یکی از مزایای پسر بودن اینه که هرچقد دلت خواس میتونی گریه کنی

آخرش دستتو محکم بمالی به چشمت، هیچچچچی نمیشه!

نه ریمیلت پخش میشه نه سایه ات بهم میریزه ….!

.

.

.
مسخره ترین سوالی که میشه از یکی پرسید:

- میتونم بهت اعتماد کنم ؟!

در تاریخ حتی یک مورد هم جواب منفی ثبت نشده!!!!

.

.

.
کاربردی ترین چیزی که من از کتاب علوم دوران مدرسه یاد گرفتم اینه که

وقتی در ترشی یا مربا باز نمیشه, بگیرمش زیر آب گرم !!:دی

.

.

.
یکی از بدترین لحظه های زندگی وقتیه که فیلم رقصیدنت رو توی جمع نگاه می کنی

.

.

.
تا حالا دقت کردین

وقتی یه نفر شمارو دعوت به دیدن یه فیلمی که قبلا خودش دیده میکنه

تو مدت فیلم یه جوری نگاتون میکنه که انگار خودش فیلمو ساخته؟!!!

.

.

.

مهندس کیست؟

در واقع “مهندس” به کسی میگن:

که تو کاری تخصص داره و کاری رو به خوبی انجام میده.

… همین کلمه ی “مهندس” با حفظ سِمت,

به کسایی که تو یه کاری گند میزنه هم گفته میشه.

بعد در جای دیگه ممکنه “مهندس” در قالب یک اسم اشاره,

به کسی که اسمشو نمی دونیم هم استفاده بشه.

همچنین اگه همین کلمه ی “مهندس” خوب ادا شه,

میتونه در حکم فحش هم باشه

.

.

.
یادش بخیر بچه بودیم اون موقع ها شماره ها روی تلفن نمی افتاد !

زنگ میزدیم مزاحم میشدیم

یه بار زنگ زدم یه دختره گوشی رو برداشت ، منم فوت میکردم !

دختره گفت ، خوب حالا من با فشار دادن یک دکمه …..

آقا ما هم از ترسمون سریع قط میکردیم !

یه همچین اسگل هایی بودیم ما !!!طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،

تاریخ : یکشنبه 27 فروردین 1391 | 09:29 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات

هروقت پیش خودت گفتی این دیگه با بقیه فرق داره بدون اونم پیش خودش گفته اینم یه خریه مثل بقیه..!!
*******
همیشه که خر به تورت نمی خوره ! یه بارم گرگ میخوره به پُستت ، جرواجرت میکنه ! از ما گفتن بود
*******
حداقل هر39 روز یکبار از دوستتان خبر بگیرید که اگر مرده بود به چهلمش برسید
*******
تا شش سالگی فکر می کردم اسمم دست نزنه !
*******
یه دوستی می گفت : یه مدته خونه بیکارم تا لنگ ظهر میخوابم ! امروز حدودای 12.30 مامانم اومده بیدارم کرده ، میگه پسرم این پهلو اون پهلو شو اقلا زخم بستر نگیری !!!
*******
به سلامتیه دکتر شریعتی که هر چی جمله ی با حاله  تو دنیا   خودش گفت و رفت و واسه ما چیزی نذاشت هر مطلبی به ذهنم خطور میکنه میبینم قبل من دکتر این جمله رو گفتن
*******
بهش بگی دوسش داری پرو میشه میره
بهش بگی ازش بدت میاد نا امید میشه و میره ،
محبت کنی خوشی میزنه زیر دلش و میره ،
محبت نکنی ، از یکی دیگه محبت میگیره و میره ...
خلاصه اومده که بره
خودتو خسته نکن....‬
*******
اگر می خواهید دنیا را بیدار کنید، خودتان بیدار شوید.
اگر می خواهید رنج و درد را از دنیا بزدایید، همه ی تاریکی ها را از درون خود بزدایید.
حقیقتا، عالی ترین هدیه که شما باید ببخشید، دگرگونی شخص خودتان است.

لائو تسه
*******
از سوسک می ترسیم.....از له کردن شخصیت دیگران مثل سوسک نمی ترسیم.
از عنکبوت می ترسیم...از اینکه تمام زندگیمون تار عنکبوت ببندد نمی ترسیم.
از شکستن لیوان می ترسیم..............................از شکستن دل آدمها نمی ترسیم.
از اینکه بهمون خیانت کنند می ترسیم...........از خیانت به دیگران نمی ترسیم.

 
********
بزرگی می گفت: هر وقت زنت گریه میكنه میخواد خرت كنه و هر وقت میخنده مطمئن باش خرت كرده!؟
********
یادت باشه: تعطیلات بزودی تموم میشه و بعدش سرکار رفتنه که انتظار تورو میکشه.

بازم ۱سال کار و خستگی!

(ستاد کوفت کردن تعطیلات نوروزی
********
طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،
برچسب ها: جوک، مسیج، اس ام اس جدید 91،

تاریخ : پنجشنبه 17 فروردین 1391 | 01:21 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات

سبدی هست در اندیشه من / که پر از گل بدهم هدیه به تو

غافل از آنکه تو خود نابتری / یک جهان گل بخورد غبطه ی تو . . .

.

.

.

هر جا دلت شکست

قبل رفتن ؛ خودت جاروش کن!

تا هر ناکسی منت دستای زخمیشو رو سرت نذاره . . .

.

.

.

همین مسیر را مستقیم بروی میرسی به دو راهی

یک راه به من ختم می شود ، آن دیگری به ختم من . . .

.

.

.

این روزها

شیر هم راضیه با دمش بازی کنن

ولی با دلش نه .
طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،
برچسب ها: اس ام اس عاشقانه جدید،

تاریخ : چهارشنبه 26 بهمن 1390 | 05:09 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات
گفته اند که زاهدی در یکی از کوههای لبنان در غاری انزوا گزیده میزیست.روزهارا روزه میداشت وشب هنگام گرده نانی بهرش میرسید(از غیب).که با نیمی از آن افطار میکردونیمه دیگرش را سحر میخورد.روزگاری دراز چنین بود واز آن کوه فرود نمی آمد.تا اینکه قضا را شبی گرده نانش نرسید.سخت گرسنه وبیتاب شد.نماز بگزارد وآن شب را چشم انتظار چیزی که گرسنگیش را فرونشاندگذراندوچیزی به دستش نرسید.در دامنه آن کوه روستایی بود که ساکنانش غیر مسلمان بودند.زاهد صبح هنگام بدانجا فرود آمد واز پیری طعام خواست.پیر وی را دو گرده جوین داد.زاهد آن دورا بگرفت وآهنگ کوه کرد.قضارا درخانه ی آن پیرسگی گر ولاغر بود.بدنبال زاهد افتاد وعو عو کنان دامن زاهد را بگرفت.زاهد یکی از آن دو گرده را برایش افکند تا دست از او بدارد.اما سگ گرده را خورد وبار دیگر خود را به زاهد رساند وبه عو عو کردن پرداخت.زاهد نان دوم را نیز بدو داد.سگ آن را نیز خورد وبار دیگر بدنبال زاهد رفت ودامن جامه اش را بدرید.زاهد گفت سبحان الله هیچ سگی را بی حیاتراز تو ندیده ام.صاحب تو دو گرده نان به من دادکه تو هردورا از من گرفتی.پس این زوزه وعو عوو جامه دریدنت چیست؟خدای تعالی سگ را بزبان اورد که : من بی حیا نیستم چه در خانه این غیر مسلمان پرورده شده ام.گله وخانه اش را حراست میکنم.وبه استخوان پاره یا تکه نانی که مرا میدهد خرسندم.گاهی نیز مرا فراموش میکند.وچندروزی را بدون اینکه چیزی بخورم میگذرانم.گاهی هم او حتی برای خود نیز چیزی نمیابد وبرای من نیز.با این همه از زمانی که خودرا شناخته ام خانه اش را ترک نگفته ام وبه در خانه ی غیر او نرفته ام.بل عادتم این بوده است که اگر چیزی بیابم سپاس بگزارم واگرنه بردباری پیشه کنم.اما تو قطع گرده نانت را به یک شب طاقت نداشتی واز در خانه روزی رسان بدر خانه ی این غیر مسلمان آمدی.روی از معشوق بتافتی وبا دشمن ریا کارش بساختی.برگو کدام یک از ما بی حیاست؟تو یا من؟زاهد با شنیدن این سخنان دست بر سر کوفت وبیهوش بر زمین افتاد.


طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،
برچسب ها: حکایت جالب،

تاریخ : یکشنبه 23 بهمن 1390 | 07:59 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات


چرا مردها دارای وجدان پاکی هستند؟
به این دلیل که هیچ گاه از آن استفاده نمی کنند
2- چرا مردها همیشه خوشحالند؟
چون آدم های بی خیال فقط می خندند


3- چرا روانکاوی مردها خیلی سریع تر نسبت به خانم ها انجام می پذیرد؟
زیرا هنگامیکه زمان بازگشت به دوران کودکی فرا می رسد، مردها همان جا قرار دارند

4- اگر یک مرد و یک زن با هم از یک ساختمان 10 طبقه به پایین بیفتند کدامیک زودتر به زمین میرسد؟
خانم، چرا که آقا راه را گم می کند

5- شباهت آقایون با آگهی های بازرگانی چیست؟
شما نمی توانید یک کلمه از حرف های آنها را باور کنید و هیچ چیز برای زمانی بیش از 60 ثانیه دوام نمی آورد

6- ورزش کنار دریای آقایون چیست؟
هر موقع خانمی را در بیکینی می بینند شکم هایشان را تو می دهند

7- به یک مرد با نصف مغز چه می گویند؟
با استعداد

8- فرق بین نرخ اوراق بهادار با مردها در چیست؟
نرخ اوراق بهادار رشد می کند

9- خدا بعد از خلق مرد ها چه گفت؟
من می تونم کارمو بهتر از این انجام بدم

10- 2 دلیلی که مردها به مسائل کاری خود فکر نمی کنند
1- فکری ندارند 2- کاری ندارند

11- در آمریکا به یک مرد باهوش و با استعداد چه می گویند؟
توریست

12- اگر آقایون هم باردار می شدند آنوقت
خدمات پزشکی در مغازه های خواروبار فروشی هم ارائه می شد

13- آیا شنیده اید که مردی مدال طلای المپیک را از آن خود ساخت؟
او بعدا آنرا برنز رنگ کرد

14- یک وضعیت غیر قابل كنترل چیست؟
144 مرد در یک اتاق

15- برای درست کردن پاپ كُرن به چند مرد نیاز است؟
3 تا، یک نفر ماهیتابه را بر روی گاز نگه میدارد و دو نفر دیگر گاز را تکان میدهند تا گرما به تمام سطح ماهیتابه برسد

16- آقایون لباس هایشان را چگونه دسته بندی می کنند؟
''کثیف'' و '' کثیف اما قابل پوشیدن''

17- تنها یک مرد می تواند یک ماشین ارزان قیمت 2 میلیون تومانی بخرد و
یک سیستم صوتی 4 میلیون تومانی بر روی آن نصب کند

18- زمان با ارزش مردها در کنار همسرانشان چگونه می گذرد؟
ملافه را روی سرشان می کشند و می گویند ''تو خیلی نازی عزیزم''

19- یک خانم 35 ساله به بچه دار شدن فکر می کند، یک مرد 35 ساله به چیزی فکر می کند؟
به قرار گذاشتن با بچه ها

20- شما به مردی که همه چیز دارد چه میدهید؟
زنی که به او نشان دهد چگونه می تواند از آنها استفاده کند

21- چرا مردان تنها در نیمی از زندگی خود با بحران مواجه هستند؟
زیرا آنها در تمام طول زندگی خود در دوران نوجوانی به سر می برند

22- آینده نگری یک مرد چگونه مشخص می شود؟
به جای یک بطری 2 بطری مشروب بخرد

23- رفتن به بار مجردها چه فرقی با رفتن به سیرک دارد؟
در سیرک كسی صحبت نمی کند

24- چرا مردها به دنبال خانمهایی هستند که هیچ گاه قصد ازدواج با آنها را ندارند؟
به همان دلیلی که آدمها ماشینی را دنبال می کنند که هیچ گاه نمی توانند در آن رانندگی کنند

25- شما با مرد مجردی که تصور می کند بهترین هدیه خدا نصیب او شده چه می کنید؟
او را مبادله می کنیم

26- چرا آقایون مجرد جذب خانم های با هوش می شوند؟
دو چیز مخالف نسبت به هم کشش دارند

27- شباهت آقایون با ماشین چمن زنی در چیست؟
هر دو خیلی سخت به کار می افتند، در هنگام کار سر و صدای زیاد ایجاد می کنند و حتی نیمی از وقت را هم نمی توانند به درستی کار کنند

28- فرق یک شوهر جدید با یک هاپوی جدید در چیست؟
بعد از یک سال هاپو هنوز هم از دیدن شما به هیجان می آید

29- نازکترین کتاب دنیا چه نام دارد؟
چیزهایی که مردان در مورد زنان می دانند
طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،
برچسب ها: مطالب خواندنی وجالب،

تاریخ : شنبه 1 بهمن 1390 | 07:47 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات
فکرم همه‌جا هست، ولی پیش خدا نیست
سجاده‌ی زردوز که محرابِ دعا نیست
 
 
گفتند سر سجده کجا رفته حواست؟
اندیشه سیّال من ـ ای دوست ـ کجا نیست؟!
از شدت اخلاص من عالَم شده حیران
تعریف نباشد، ابداً قصد ریا نیست!
 
از کمیتِ کار که هر روز سه وعده
از کیفیتش نیز همین بس که قضا نیست
 
یک‌ذره فقط کُندتر از سرعت نور است
هر رکعتِ من حائز عنوان جهانی‌ست!
 
این سجده سهو است؟ و یا رکعت آخر؟
چندی‌ست که این حافظه در خدمت ما نیست
 
ای دلبر من! تا غم وام است و تورم
محراب به یاد خم ابروی شما نیست
 
بی‌دغدغه یک سجده راحت نتوان کرد
تا فکر من از قسط عقب‌مانده جدا نیست
 
هر سکه که دادند دوتا سکه گرفتند
گفتند که این بهره بانکی‌ست، ربا نیست!
 
از بس‌که پی نیم‌وجب نان حلالیم
در سجده ما رونق اگر هست، صفا نیست
 
به به، چه نمازی‌ست! همین است که گویند
راه شعرا دور ز راه عرفا نیستطبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،

تاریخ : دوشنبه 19 دی 1390 | 11:31 قبل از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات

توی ژاپن:

جوان اولی از عشق جوان دومی نسبت به دختر محبوبش متاثر میشه و خودکشی می کنه جوان دومی هم از مرگ همنوع خودش اونقدر اندوهگین میشه که خودکشی می کنه بعدش برای دختر ژاپنی هم چاره ای جز خودکشی نیست .

- توی اسپانیا:

مرد اولی توی دوئل ، مرد دومی رو از پای در میاره و با زن محبوبش به آمریکای جنوبی فرار می کنن .


توی انگلستان:

دو تا عاشق با کمال خونسردی حل قضیه رو به یه شرط بندی توی مسابقه ء اسب سواری موکول می کنن اسب هر کدوم برنده شد ، معشوق مال اون میشه .

- توی فرانسه:

خیلی کم کار به جاهای باریک می کشه دو تا مرد با همدیگه توافق می کنن که خانم مدتی مال اولی و مدتی مال دومی باشه .

- توی استرالیا:

دو تا مرد بر سر ازدواج با معشوق مشترک سالها مشاجره می کنن این مشاجره اونقدر طول می کشه تا یکی از طرفین پیر بشه و بمیره ، یا از یه مرضی بمیره اونوقت اونکه زنده مونده با خیال راحت به مقصودش می رسه .

- توی قفقاز:

جوان اولی دختر محبوب رو بر می داره و فرار می کنه دومی هم دختر رو از چنگ اولی می دزده و پا به فرار می ذاره باز اولی همین کار رو می کنه و این ماجرا دائما تکرار میشه .

- توی نروژ:

معشوقه ء دو مرد برای اینکه به جدال و دعوای اونها خاتمه بده خودشو از بالای ساختمون مرتفعی میندازه پایین و غائله ختم میشه .

- توی آفریقا:

قضیه خیلی ساده ست و جای اختلاف نیست دو تا مرد ، زنی رو که می خوان عقد می کنن و علاده بر اون ، بیست تا زن دیگه هم می گیرن .

- توی مکزیک:

کار به زد و خورد خونینی می کشه و یکی از طرفین کشته میشه ولی بعدش اونکه رقیبش رو کشته از دختر مورد نظر دلسرد میشه و دخترک بی شوهر می مونه .

توی آمریکا:

حل قضیه بستگی به زن داره و هر کس رو انتخاب کرد با اون ازدواج می کنه .

- توی ایران:

فقط پول موضوع رو حل می کنه پدر و مادر دختر می شینن با همدیگه مشورت می کنن و خواستگاری که پولدار تر و گردن کلفت تره رو انتخاب می کنن عاشق شکست خورده اگه توی عشقش جدی باشه یا باید خودشو بکشه یا رقیب رو از میدون به در کنه یا افسردگی می گیره
طبقه بندی: جوک واس ام اس جدید،

تاریخ : دوشنبه 7 آذر 1390 | 01:10 بعد از ظهر | نویسنده : جنید | نظرات
.: Weblog Themes By BlackSkin :.

تعداد کل صفحات : 2 :: 1 2


شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic